home-page
נווט למעלה
 

 לוח אירועים

 
< פברואר 2020 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 

 الخاص بنا

 
קבצים מצורפים
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "משלנו".
תפקודי לומד עיקריים במאה ה- 21

תפקודי לומד נדרשים במאה ה- 21

 

 

תהליכי למידה הוראה והערכה משמעותיים מותאמים למאה ה-21

 (בדגש על ערך, מעורבות, רלוונטיות)

 

 

תוצאות/הישגים ברמת לומד

 

 

 

הבנה מעמיקה בבסיס ידע שהוגדר בתכנית הלימודים

ובנושאי הבחירה

(קוגניטיבי)

פיתוח חשיבה ברמות שונות בכל תהליך למידה

זימון  התנסויות  ביישום  רלוונטי של הנלמד והעברה

עומד בהישגים הנדרשיםמיישם את הנלמד בתחום הדעת למצבים חדשים באותו תחום

מבנה ידע ותובנות ומבטא אותם

חשיבה ביקורתית (קוגניטיבי)

 

 

פיתוח אבחנה בין דעות לעובדות

פיתוח היכולת לבחון את אמינות מקורות המידע

iהתנסות בדיוני דילמה  המזמנים מעורבות ,שיפוט מוסרי וגיבוש עמדה

שואל שאלות

מציג דילמות ערכיות

בוחן חלופות

משתמש בנתונים לצורך קבלת החלטות

מביע עמדה מנומקת

חשיבה יצירתית

(קוגניטיבי)

 

 

התנסות העלאת רעיונות

התנסות בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות ורלוונטיות ללומד

עידוד  חדשנות

עידוד ביטוי אישי וקבוצתי במגוון דרכים ואמצעים

מתן לגיטימציה להבעת דעות, שאלת שאלות מאתגרות ולמידה מטעויות

מעלה רעיונות מקוריים

 מבטא חשיבה מסתעפת

 מבטא את עצמו בדרכים מגוונות

        תוצרי למידתו מקוריים, מחדשים

חשיבה רפלקטיבית

(מטה קוגניטיבי)

 

שילוב תהליכי חשיבה רפלקטיביים כחלק בלתי נפרד מביצוע משימות

זימון התנסות בתהליכי ניתוח טעויות/הצלחות והערך ללומד

מפעיל רפלקציה ומעדכן תוצרים בהתאם

משפר את תוצרי הלמידה מפעם לפעם

מדווח על למידה אישית בעקבות הרפלקציה

עבודה בצוות

(בין אישי)

 

 

 

פיתוח מיומנויות  של לימוד/ביצוע משימה משותף  ופעיל ,

בעולם ממשי ועולם וירטואלי  רלוונטי באמצעות התנסויות ותהליכים רפלקטיביים בעקבותיהם

זימון משימות המחייבות עבודה בצוות

מקיים תקשורת בין אישית תקינה

מסוגל לוותר ומתחשב בזולתמקבל סמכות ומפעיל סמכות לפי הצורך מאפשר לכל חבר בצוות לבוא לידי ביטוי

משתתף בביצוע מטלות ותורם  לתוצר הקבוצתי

ניהול שיח מכבד ומקדם

(בין אישי)

תרגול מיומנויות השיח בעולם הממשי ובעולם הוירטואלי

זימון מצבים בהם השיח חיוני לקידום משימה/תהליך בו העניין  והרלוונטיות משותפים  לצדדים המעורבים

משתמש בשיח ליצירת הסכמות, להחלפת דעות/ביצוע משימה/על פי הצורך

מגלה פתיחות וסובלנות לדעות ורעיונות

מקשיב ונותן משוב מכבד ומקדם

מתנהג באופן אתי  במרחב הממשי והווירטואלי

תרומה לחברה - מעורבות חברתית (משפחה, כיתה, בית הספר, קהילה, מדינה, החברה הכללית)

(בין אישי)

 

 

 

עידוד והוקרה של  יוזמות שיש בהן ערך לחברה

 

 

מגלה מעורבות חברתית ותורם לסביבה ולחברה

יוזם פעולות שיש בהן ערך לסביבה ולחברה

 

 

קבלת אחריות

(תוך אישי)

זימון  מגוון משימות  ותפקידים  שהלומד רואה בהם ערך תוך עידודו לגלות אחריות

ביצוע תהליכים רפלקטיביים על אודות התהליך והתוצר

 

מתמיד בביצוע התפקיד והמשימות

נוטל אחריות בתחומים שונים

<משתפר באיכות הביצוע ממשימה               למשימה

מתנהג באופן בטוח במרחב הממשי והווירטואלי

מוטיבציה

(תוך אישי)

זימון למידה  על פי תחומי עניין מגוונים ורלוונטיים ללומד ובדרכי למידה לפי בחירתו

עידוד והוקרה של מאמץ, הצלחה, יזמות בתהליכי הלמידה

משקיע זמן ומאמץ בלמידה גם כשהדבר כרוך בקשיים, במחירים גבוהים ובאי הצלחות

יוזם הרחבה והעמקה של הנלמד

מסוגלות 

 

(תוך אישי)

התנסות במשימות רלוונטיות  ומותאמות ללומדים שונים

זימון חוויות הצלחה

זימון משימות מאתגרות

שיתוף בהערכה לשם למידה

מאמין בעצמו וביכולותיו

חותר להצלחה בהתמדה

פועל בהצלחה במצבים חדשים

מסוגל להעריך את ביצועיו באובייקטיביות

משתף ברגשות

הכוונה עצמית בלמידה

(ניהול  הלמידה)

זימון בחירה בתכנים, בדרכי הלמידה, בשותפים ללמידה וכו'.

פיתוח מיומנויות לשימוש מושכל במידע ממקורות שונים ולייצוג ידע בדרכים מגוונות

תרגול הצבת יעדים, תכנון השגתם, ביצועם והערכתם באמצעות מטלות קצרות טווח  וארוכות טווח

פיתוח מיומנויות שימוש מושכל בטכנולוגיה הדיגיטאלית

ביצוע תהליך למידה עצמאי הכולל:

הצבת שאלות

הגדרת יעדים

הכנת תכנית עבודה להשגת מטרותיו

ביצוע התכנית תוך: שימוש במקורות מידע מגוונים, שיפוט והערכה שלהם, שימוש בשיטות יעילות לקבלת מידע ולהפצתו

ביצוע רפלקציה וקבלת משוב

הערכה עצמית של התוצר והתהליך

התנהלות אתית ובטוחה במרחב הממשי והוירטואלית

למידה חושית- תנועתית

(חושי תנועתי)

 

שילוב התנסויות חושיות-תנועתיות בלמידה: התמצאות במרחב, קואורדינציה, יציבה, אסתטיקה, מוסיקה.

ייצוג למידה באמצעות תנועה, צליל, צבע וצורה

 


<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> ניתן לפרק לתום יסודי, תום חטיבה עליונה וכן להוסיף ברמת מורה​